Politika ISŘ
Nabídka zaměstnání

O společnosti TEPGAS a.s.

Společnost TEPGAS a.s. vznikla počátkem roku 2010. Její hlavní činnost je zaměřena na oblast plynárenství a to především na výrobu, montáž a rekonstrukci regulačních stanic zemního plynu, VTL, STL a NTL plynovodů a kotelen. V nemalé míře se společnost aktivně prosazuje v oborech energetiky a teplárenství.

Technické a výrobní zázemí společnosti je situováno do provozovny v nově rekonstruovaném areálu v Ústí nad Labem. Zde jsou soustředěny veškeré odborné, obchodní, ekonomické útvary, skladové i výrobní kapacity. Výrobní haly jsou vybaveny potřebným technickým vybavením pro výrobu a zkoušení regulačních stanic včetně manipulačních prostředků. Vytvořené podmínky jsou předpokladem a zárukou produkce kvalitních a spolehlivých výrobků.

Značné úsilí společnost vynakládá i do získávání nových trhů v zahraničí nejen v zemích bývalého Sovětského svazu ale i v jiných východoasijských zemích.

GDPR pro obchodní partnery - ZDE

CERTIFIKACE


DLE TPG 923 01-1,2:2008
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 3834-2:2006


TEPGAS a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem-Předlice

IČO: 28721047

tel.: 475 351 480
fax: 475 351 481

e-mail: obchod@tepgas.cz