Home Nabídka zaměstnání Reference Politika ISŘ Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebnictví Výměníky Zásobníky Ostatní výrobky Servis Regulační stanice plynu
REGULAČNÍ STANICE PLYNU

Novým výrobním programem společnosti je výroba, montáž, rekonstrukce a servis vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých regulačních stanic plynu.

Vlastní výroba regulačních stanic nabízí široké i variabilní řešení v různých tlakových stupních a výkonech.

Výroba je zabezpečována kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s výrobou regulačních stanic dlouhodobé zkušenosti.

Odborné znalosti a zkušenosti jsou zajišťovány prostřednictvím odborných školení v oboru plynárenství, svařování, ale i BOZP a PO. Velký důraz klademe na identifikaci a prevenci rizik.

V rámci této činnosti zajišťujeme pro své klienty od vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, samotné realizace technologie i stavebních úprav jako jsou např. terénní úpravy, oplocení, přístupové cesty, zpevněné plochy až po vykonání funkčních zkoušek, vypracování výchozích revizních zpráv a předávací dodavatelské dokumentace.

Regulační stanice plynu vyrábíme nejen pro tuzemský trh, ale i do zahraničí

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem