Politika ISŘ
Nabídka zaměstnání

Regulační stanice plynu

Společnost zajišťuje dodávky regulačních stanic tzv. na klíč, což znamená, od projektové dokumentace, vlastní výroby, montáže, funkčních a tlakových zkoušek, revizí, stavebních úprav a dokumentace potřebné k předání díla. Výrobky splňují evropské standardy, případně jiné podle požadavků zákazníků.

Neméně důležitou činností společnosti je zajišťování servisu plynárenských zařízení i odborné poradenství v této oblasti.

Od svého založení společnost TEPGAS a.s. vyrobila a dodala řadu regulačních stanic a zařízení různých parametrů a výkonů jak pro tuzemský trh, tak i do zahraničí.

Vlastní výroba regulačních stanic nabízí široké i variabilní řešení v různých tlakových stupních a výkonech. Toto je zabezpečeno kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s výrobou regulačních stanic dlouhodobé zkušenosti a to i z bývalé Severočeské armaturky.

Odborné znalosti a zkušenosti jsou zajišťovány prostřednictvím odborných školení v oboru plynárenství, ale i BOZP.


CERTIFIKACE


DLE TPG 923 01-1,2:2008
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 3834-2:2006

TEPGAS a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem-Předlice

tel.: 475 351 480
fax: 475 351 481

e-mail: obchod@tepgas.cz