Politika ISŘ
Nabídka zaměstnání

Stavby

Společnost TEPGAS a.s. se kromě výstavby plynovodů a regulačních stanic plynu zaměřuje i na přípravu a realizaci vodohospodářských staveb a staveb pozemních.

V oblasti vodního hospodářství zajišťuje kompletní výstavbu a rekonstrukce kanalizací, vodovodních sítí, čistíren odpadních vod a dle potřeby i dalších objektů.

V oblasti pozemních staveb provádíme výstavbu a rekonstrukce občanských a průmyslových staveb.

Realizuje dodávky energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce tepelných zdrojů, elektrické energie a tepelných rozvodů. Zajišťuje kompletní výstavbu soustav centrálního zásobování teplem. Výstavba a rekonstrukce rozvodů tepla je obvykle realizována v rámci rekonstrukce a modernizace soustav CZT.

Společnost TEPGAS a.s. se zaměřuje na inženýrskou – dodavatelskou činnost v oblasti ČOV, bioplynových stanic a kotelen.

Zajišťujeme komplexní řešení energetických, pozemní staveb i staveb vodohospodářských od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci - dodávku, montáž a uvedení do provozu.


CERTIFIKACE


DLE TPG 923 01-1,2:2008
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 3834-2:2006

TEPGAS a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem-Předlice

tel.: 475 351 480
fax: 475 351 481

e-mail: obchod@tepgas.cz