Home Nabídka zaměstnání Reference Politika ISŘ Certifikáty Kontakty
Teplo Plyn Stavebnictví Výměníky Zásobníky Ostatní výrobky Servis Regulační stanice plynu

STAVEBNICTVÍ

Pozemní a vodohospodářské stavby jsou dodávány od komplexní projektové dokumentace, zajištění potřebných povolení, vlastní realizace až po dodání předávací dokumentace. Středisko stavební výroby zajišťuje zejména stavební práce ve spolupráci s montážními středisky při realizaci různých energetických staveb na klíč.

Zajišťuje a provádí zejména:
Výkopové a zemní práce pro liniové stavby plynovodů, parovodů, horkovodů, teplovodů, elektrických sítí, vodovodních a kanalizačních řadů.

Výstavby, rekonstrukce regulačních stanic plynů
, kotelen, výměníkových stanic, předávacích stanic dle specifických požadavků našich odběratelů.

Novostavby, rekonstrukce
, opravy bytových i nebytových objektů, sportovních zařízení.

Čistírny odpadních vod.

Bioplynové stanice.

Solární systémy.

ELTE, s.r.o. , Za Válcovnou 465/49 , 400 01 Ústí nad Labem