Politika ISŘ
Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání


Svařeč potrubí

-
dle platných předpisů pracuje na realizaci STL,NTL MS a přípojek OPZ

Požadujeme:
• vyučen v oboru
• praxe min. 3roky
• platný svářečský průkaz, státní zkoušky ČSN 287.1, metoda 141,111
• manuální zručnost a ochota učit se novým věcem
• flexibilita

certifikáty:

EN 287-1 141/111 P BW 8 S/B t6.0(2.0/4.0) PA ss ng/mb
EN 287-1 141 T FW 8nm t00.6 D8 PB sl
-Osvědčení Z-U/P.E , C-U/P.t , C-U /P.e
-chybějící můžeme proškolit a zaučit

Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Zázemí stabilní a úspěšné společnosti
• Trvalé prohlubování a zvyšování kvalifikace
• Dlouhodobou a zajímavou práci v dané profesi
• Zaměstnanecké benefity – Gastro Passy
• Zajímavou práci v profesním týmu


 


Stavbyvedoucí

Řídí výstavbu stavebních nebo technologických objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti.

Požadujeme:
• VŠ/SŠ technického směru
• řídí činnosti při výstavbě podle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů

• přebírá staveniště od zákazníka
• účastní se všech jednání s investorem vyžadující účast a dispečinků zaměstnavatele
• zajišťuje organizaci staveniště, řídí na něm provoz a optimální zásobování materiálem
• koordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet
• řídí kapacity provádějících firem nebo činnost externích dodavatelských firem a kontroluje schválený rozpočet
• zajišťuje ekonomické i technické parametry a pravidelně předkládá plán nákladů
• řídí a usměrňuje technologické a pracovní postupy výstavby
• sestavuje a konzultuje s odděl. přípravy směrný hmg. postupu prací
• zajišťuje a zodpovídá za podklady pro fakturaci
• kontroluje fakturaci subdodavatelů, která může být odsouhlasena až po vystavení vlastní fakturace
• eviduje případné vícepráce nebo méně práce
• vede stavební deník, udržuje na stavbě aktuální projektovou dokumentaci pro provádění stavby - PDPS a kontroluje SD vedených subdodavateli
• zajišťuje v dostatečném předstihu vydání dokumentace skutečného provedení stavby PSPS
• důrazně dbá na dodržování BOZP a PO na stavbě , prokazatelně seznamuje všechny účastníky výstavby s riziky na stavbě
• Týmovou spolupráci
• Praxe min. 3 roky
• Vysoké pracovní nasazení, samostatnost, loajalitu, flexibilitu

Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Zázemí stabilní a úspěšné společnosti
• Trvalé prohlubování a zvyšování kvalifikace
• Dlouhodobou a zajímavou práci v dané profesi
• Zaměstnanecké benefity – Gastro Passy
• Zajímavou práci v profesním týmu


 


Projektant TZB – se strojní autorizací

Projekční činnost v teplárenství

Požadujeme:
• VŠ/SŠ technického směru, autorizace – praxe min.5 let
• znalost práce „ CAD“ – (AutoCad)
• Projekční činnost v teplárenství – výměníkové stanice, horkovody, parovody, ÚT, kotelny, plynárenská zařízení – kotelny, plynoinstalace, regulační stanice plynu

Očekáváme aktivní přístup k práci, svědomitost, samostatnost, flexibilitu a schopnost týmově pracovat.

Nabízíme:
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Zázemí stabilní a úspěšné společnosti
• Trvalé prohlubování a zvyšování kvalifikace
• Dlouhodobou a zajímavou práci v dané profesi
• Zaměstnanecké benefity – Gastro Passy
• Zajímavou práci v profesním týmu


 
CERTIFIKACE


DLE TPG 923 01-1,2:2008
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 3834-2:2006

TEPGAS a.s.
Za Válcovnou 465/49
400 01 Ústí nad Labem-Předlice

tel.: 475 351 480
fax: 475 351 481

e-mail: obchod@tepgas.cz